Oferta
Dla kogo

 • dla osób myślących o byciu Rodzicem
 •  dla osób oczekujących potomstwa
 • już Rodziców Dzieci w wieku żłobkowym,
 • przedszkolnym, szkolnym, licealnym, każdym.. 
 • dla Dużych Dzieci 
KORZYŚCI NASZYCH DZIAŁAŃ
 • poprawa relacji z Dzieckiem
 • zrozumienia zasad rządzących relacją Rodzic/Dziecko
 • zwiększenie spokoju w przestrzeni domowej 
 • nauka uważności siebie i względem Dziecka
 • zacieśnienie relacji z Dzieckiem i Rodzicem
 • spokojniejsze funkcjonowanie w przestrzeni zawodowej