Konsultacje

Oferta

  •  Konsultacje jakie prowadzimy dotyczą relacji Rodzica z Dzieckiem i Dziecka z Rodzicem.
  • Na początku poznajemy obszary konfliktu oraz wszystko to co powoduje zakłócenia w komunikacji.
  • Rozmawiamy na temat „bycia grzecznym" przez Dziecko.
  • Uświadamiamy w zależnościach i schematach, które doprowadzają do konfliktów.
  • Poznajemy oczekiwania Rodzica względem Dziecka i wszystko.
  • Wybieramy odpowiednie rozwiązania i ustalamy strategię działania.
  • Następuje zmiana a z nią zrozumienie i zwiększenie spokoju w relacji między Rodzicem i Dzieckiem.

Konsultacje – 260 zł netto