admin Posts

Autor: admin

dr Małgorzata Naskręt​

pedagog-terapeuta, trener rozwoju społeczno-emocjonalnego w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci, trener szkoły dla rodziców, metody EEG Biofeedback – komputerowego treningu umysłu oraz technik zapamiętywania i szybkiego czytania.

Budząca się szkoła

Dlaczego dzieci po przekroczeniu szkolnego progu z czasem tracą ochotę do nauki i przestają zauważać ogromne bogactwo otaczającego je świata? Dlaczego rozpoczęcie edukacji dla wielu z nich oznacza utratę spontaniczności i otwartości na współpracę?